Uitnodiging | 10 mei 2019 Lees hier online
Youtube   Twitter   Instagram   Facebook
vrijdag 10 mei 2019

Geachte heer, mevrouw,

Dr. Stella van der Wal-Maris wordt vrijdag 10 mei geïnstalleerd als lector Toekomstgericht Onderwijs aan de Marnix Academie. In die functie zal zij ook werkzaam zijn voor Hogeschool iPabo, Hogeschool de Kempel en Iselinge Hogeschool. 

De lector aanvaardt haar positie met het uitspreken van de lectorale rede:

In verbinding
Onderwijs met het oog op de toekomst

In haar rede gaat Stella in op hoe globalisering, technologisering en wereldwijde inspanningen gericht op duurzame ontwikkeling aanleiding geven voor het opnieuw doordenken van het waartoe en hoe van onderwijs. Er wordt kort stilgestaan bij het benutten van de verworvenheden van een snel technologiserende samenleving. Vervolgens wordt een pleidooi gehouden voor onderwijs dat leerlingen toerust voor het in verbinding staan met zichzelf, de ander en de wereld. Het begrip ‘leren sociaal te ondernemen’ wordt geïntroduceerd en ingevuld.

Graag nodig ik u uit bij de installatie aanwezig te zijn en aansluitend het glas te heffen op onze nieuwe lector. Ik zie u graag op 10 mei.

Met vriendelijke groet,
mede namens Hogeschool iPabo, Hogeschool de Kempel en Iselinge Hogeschool

 

Dr. Joke Snippe MBA
Voorzitter College van Bestuur, Marnix Academie

programma en aanmelden
15.30 uur - Inloop
16.00 uur - Installatie
17.00 uur - Borrel

U kunt zich aanmelden via www.marnixacademie.nl/stella

Locatie: Marnix Academie, Vogelsanglaan 1, Utrecht
meer